W sprawie:
uchwałę w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we włądaniu Gminy Wołomin

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XXXIX-75/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego