W sprawie:
przystąpienia Gminy Wołomin do realizacji projektu systemowego pn." Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajecia rozwijajace kompetencje kluczowe-"Moja przyszłość"

Data uchwały:
2014-06-26

Numer uchwały:
XXXIX-76/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia