1 Henryka Żabik Przewodnicząca Klubu
2 Krzysztof Kozłowski Członek Klubu
3 Michał Milewski Członek Klubu
4 Marcin Dutkiewicz Członek Klubu
5 Maciej Łoś Członek Klubu