W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2014-20124

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
XL-79/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia