W sprawie:
zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-4/2013 z dn. 23.01.2013r. w spr. podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
XL-80/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzenniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego