W sprawie:
utworzenia w Gminie Wołomin odrebnego obwodu głosowania

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
XL-81/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Mazowieckiego