W sprawie:
określenia szczególowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działajacymi w sferze pożytku publicznego

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
XL-88/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołomin

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego