W sprawie:
zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowosci Duczki na lata 2009-2015" wraz ze zmianami.

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
XL-91/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia