W sprawie:
przyjęcia programu współpracy Gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Data uchwały:
2014-10-24

Numer uchwały:
XLI-104/2014

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia