W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowościach Wołomin oraz Nowe Lipiny - Rodzinna

Data uchwały:
2014-10-24

Numer uchwały:
XLI-106/2014

Podjęta przez:
Radę MIejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego