W sprawie:
zbycia nieruchomości

Data uchwały:
2014-10-24

Numer uchwały:
XLI-109/2014

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia