W sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Leśniakowizna przy ul. Kasprzykiewicza i ustanowienie słuzebności

Data uchwały:
2014-10-24

Numer uchwały:
XLI-110/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia