I sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014-2018

odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku

 

Porzadek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Złozenie ślubowania przez nowo wybranych radnych

3. ustalenie porządku obrad porządku obrad

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

7. Sprawy rózne

8. Zakończenie obrad