W sprawie:
ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Wolominie

Data uchwały:
2014-12-09

Numer uchwały:
II-119/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia