W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2014-2020

Data uchwały:
2014-12-23

Numer uchwały:
III-124/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia