W sprawie:
współdziałania z Gminą Tłuszcz w zakresie organizacji dowożenia osób niepełnosprawnych w 2015 roku

Data uchwały:
2014-12-23

Numer uchwały:
III-125/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia