W sprawie:
ustalenia wykazu wydatków inwestycyjnych, których nie zrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Data uchwały:
2014-12-23

Numer uchwały:
III-126/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia