W sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr VI-45/1995 z dnia 25 maja 1995 r. dotyczącej przystąpienia do Związku Miast Polskich

Data uchwały:
2014-12-23

Numer uchwały:
III-127/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia