W sprawie:
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociagowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2020 dla PWiK w Wołominie

Data uchwały:
2014-12-16

Numer uchwały:
III-129/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia