W sprawie:
podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2014-12-23

Numer uchwały:
III-131/2014

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego