Budżet Gminy Wołomin

INFORMACJE PODSTAWOWE

ROK: 2014 DOCHODY WYDATKI NADW/
DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 148 163 809 160 344 294 -12 180 485
PLAN - PO ZMIANACH 153 367 577 163 948 062 -10 580 485
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 43 824 046 29 664 319 14 159 727
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 78 854 339 65 856 949 12 997 390
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 114 578 720 101 956 966 12 621 754
REALIZACJA - CAŁY ROK 151 851 800 155 494 213 -3 642 413
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 148 398 236 161 922 518 -13 524 282
 
Uwaga: kwoty podane są w pełnych złotych