W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2015 - 2024

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-1/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia