W sprawie:
uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2015

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-2/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjecia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego