W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołomin środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-4/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia