W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do lat 5 części holu na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-5/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia