W sprawie:
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wołomin na okres od 1.03.2015r-29.02.2016r.

Data uchwały:
2015-01-29

Numer uchwały:
IV-6/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia