W sprawie:
zmian w statucie jednostki pomocniczej Gminy Wołomin

Data uchwały:
2015-02-26

Numer uchwały:
V-17/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego