W sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Wołomin

Data uchwały:
2015-02-26

Numer uchwały:
V-21/2015

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Ogłoszono:Dz..Urz.Woj. Mazowieckiego z dnia 10.04.2015r. poz. 3340.
Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dn. 1.04.2015r. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 3 kwietnia 2015r. poz. 3055