W sprawie:
zmian w uchwale Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIII-4/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wołomin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VII-32/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia