W sprawie:
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2015 roku

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VII-36/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia