W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Wołomin

Data uchwały:
2015-03-26

Numer uchwały:
VII-38/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia