Przewodniczący Zarządu Osiedla :

            Jan Krasowski

           Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla :

         Jan Rozbicki

 

         Członkowie Zarządu Osiedla :

           Piotr  Nagraba

           Mieczysław Rosłan

           Hanna  Żmijewska