W sprawie:
regulaminu parkingu działajacego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Wąskiej w Wołominie

Data uchwały:
2015-05-28

Numer uchwały:
IX-69/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego