W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie niektórych składników majątkowych Gminy Wołomin użytkowanych przez Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-147/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia