W sprawie:
przystąpienia Gminy Wołomin do uczestnictwa w projekcie pn.: " System Wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Data uchwały:
2015-11-26

Numer uchwały:
XIII-151/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia