XXV Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 12 września 2016 roku

Porządek obrad :


1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego;

  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu;

  • dopuszczenia zapłaty podatków i opłat instrumentem płatniczym;

4. Zamknięcie obrad.


 Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Wołominie


Konrad  Fuśnik