Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, na zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Wołomin, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 382/2016 Burmistrza Wołomina, z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.