W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXV-44/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni id dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego