W sprawie:
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy wołomin w 2017 roku

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXV-49/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia