XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 12 kwietnia 2017 roku

Porządek obrad :


1. Wybór sekretarza obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na 2017 rok;

- w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2026;

4. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty