W sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie przy ul. Wileńskiej 74 z filią w Zagościńcu przy ul. Kolejowej 17

Data uchwały:
2017-05-18

Numer uchwały:
XXXVIII-65/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia