XLVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie kadencji 2014 – 2018

odbyła się dnia 28 grudnia 2017

Porządek obrad :


1. Otwarcie obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2017 rok;

  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2017-2026.

5. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie


Leszek Czarzasty