Ogłasza się wyniki konkursu ofert na realizację szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz z grup ryzyka, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 60/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 6 lutego 2018 roku.