W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2019 -2034

Data uchwały:
2019-02-20

Numer uchwały:
V-15/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia