W sprawie:
ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wołominie

Data uchwały:
2019-05-06

Numer uchwały:
VII-58/2019

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia