Przewodniczący Zarządu Osiedla :

DARIUSZ  KUPIEC

Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla :

ARTUR  BZURA

 

Członekowie Zarządu Osiedla :

MAŁGORZATA  WILGA

ANDRZEJ  WÓJCIK

PIOTR  NAGRABA  

     AGATA  NISKA