W sprawie:
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Data uchwały:
2019-06-24

Numer uchwały:
IX-83/2019

Podjęta przez:
Radę Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia