W sprawie:
nadania godności Honorowego Obywatelstwa Wołomina - Ksiedzu Prałatowi Józefowi Kamińskiemu

Data uchwały:
2019-09-19

Numer uchwały:
XII-106/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia