W sprawie:
Aneksu Nr 1 do Regulaminu w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego oraz ............

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XIII-141/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego