W sprawie:
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścieli...

Data uchwały:
2019-11-26

Numer uchwały:
Xv-181/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego